Οι συνεργάτες μας στον μη κυβερνητικό τομέα

Στον μη κυβερνητικό τομέα, οι κύριοι συνεργάτες του ΑΣΚ είναι:

  • Όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξάρτησης  (ΚΕΝΘΕΑ, Ανοικτή θεραπευτική κοινότητα εξαρτημένων ατόμων "Η ΤΟΛΜΗ" Λάρνακα, Ανοικτή θεραπευτική κοινότητα εξαρτημένων "Η ΤΟΛΜΗ" Πάφος, Θεραπευτική Κοινότητα "Αγία Σκέπη", Συμβουλευτικός Σταθμός "Αγία Σκέπη, Λευκωσία", Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής "ΙΘΑΚΗ" ΚΕΝΘΕΑ, Περιφέρεια Ιδαλίου, Θεραπευτικό πρόγραμμα οικογένειας εξαρτημένων ατόμων, Σύνδεσμος Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων Κύπρου, Κλινική Βερεσιέ, Εντατικό Πρόγραμμα Ημέρας "Ευήμερος", Πρόγραμμα ομάδων αυτοβοήθειας "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ', Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος, Σταθμός Συμβουλευτικής "ΑποφασίΖΩ", Σύνδεσμος ΚΕΝΘΕΑ Λευκωσίας, Σύνδεσμος καταπολέμησης ναρκωτικών Λάρνακας, Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος "ΑΣΠΙΣ", Σύνδεσμος καταπολέμησης Ναρκωτικών Πάφου, Δημοτική ομάδα πρόληψης Γεροσκήπου, Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, 'Ιδρυμα Lions Quest Κύπρου, Σταθμός πρόληψης και Συμβουλευτικής "Αχιλλέας", Σταθμός πρόληψης και συμβουλευτικής "Οδυσσέας" κ.ά.)
  • Οργανώσεις Νεολαίας
  • Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
  • Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
  • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού