Ρύθμιση και Έλεγχος της Προσφοράς

Οι κύριες προκλήσεις του Τομέα της Ρύθμισης και Ελέγχου της Προσφοράς αφορούν στη:

  • Μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών,
  • Αποτροπή της εισαγωγής παράνομων ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία,
  • Πρόληψη της διακίνησης Πρόδρομων και Νέων Συνθετικών Ουσιών,
  • Πρόληψη της νομιμοποίησης των παράνομων προσόδων από την εμπορία εξαρτησιογόνων ουσιών, και τη
  • Μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ στις ευάλωτες ομάδες.
Ρύθμιση και Έλεγχος Προσφοράς Παράνομων Ουσιών
Ρύθμιση και Έλεγχος Προσφοράς Αλκοόλ