ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στη συνέχεια ερμηνεύονται οι πιο συχνές συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως στο πεδίο της εξάρτησης από ναρκωτικά

                               

Α.Ε.Π.             - ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΣΚ                - ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΤEΠΝ    - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΖΕΠ                - ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Ε.Β.Ε           - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Κ.Ο.Α             - ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μ.ΕΡ.Α           - ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚAΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΚΟ               - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΜΟ.Κ.Α.Σ       - ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Ο.Ε.Β             - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ο.ΝΕ.Κ          - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΥ               - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Σ.Σ.Ε          - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Σ.Ε.Α.Υ.Π      -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΠ                - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΑΕ                - ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΕΠ             - ΤΜΗΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Υ.ΚΑ.Ν           - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Υ.Κ.Ε              - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

YΠΠ               - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΣ             - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υ.Σ.Ε.Α          - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υ.Ψ.Υ             - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

CECLAD-M   - CENTRE DE COORDINATION POUR LA LUTTE ANTI-    DROGUE EN MEDITERRANEE

EDDRA          - EΧCHANGE ON DRUG DEMAND REDUCTION ACTION

EMCDDA      - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION

ESPAD          - EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND DRUGS

RAPS             - RAPID ALCOHOL PROBLEM SCREEN

UNODC         - UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME