Οι συνεργάτες μας στην Ευρώπη και διεθνώς

Σε διεθνές επίπεδο, οι κύριοι συνεργάτες του ΑΣΚ είναι:

Ευρωπαϊκή Ένωση                         

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)
  • Οριζόντια Ομάδα  του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τα Ναρκωτικά
  • Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (General Secretariat of the Council of EU)
  • Europol
  • Eurojust
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας  (EMCDDA)

Συμβούλιο της Ευρώπης             

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA)