ΕΡΕΥΝΕΣ

1. Έρευνα Γενικού Πληθυσμού

Με σκοπό την άντληση στοιχείων σχετικά με το Δείκτη Επικράτησης της χρήσης στο Γενικό Πληθυσμό, τον οποίο παρακολουθεί το ΕΚΤΕΠΝ/Τμήμα Παρακολούθησης, διενεργεί κάθε 3 χρόνια την Έρευνα Γενικού Πληθυσμού (ποσοτική έρευνα), η οποία αφορά στην επικράτηση της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 χρονών. Στα πλαίσια αυτά διεξήχθηκε το 2016 η τέταρτη σειρά της έρευνας την οποία μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: Έρευνα Γενικού Πληθυσμού 2016

 

2. Πανευρωπαϊκή Έρευνα στο Mαθητικό Πληθυσμό- ESPAD

H έρευνα ESPAD διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια σε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών. Για πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έρευνα του 2016 ακολουθήστε στο σύνδεσμο: ESPAD

 

3. Έρευνα Μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV, HCV ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

Μέσα στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες, κατά το 2016 το ΑΣΚ διεξήγαγε έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών».

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων όσον αφορά στις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και στην εξακρίβωση της επικράτησης των ιών Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αναζητούν θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες στα θεραπευτικά κέντρα στην Κύπρο. Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα που έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης. Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από τα ίδια άτομα. Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2017, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων.

 

4. Έρευνα στο στρατό: «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης»

Το ΑΣΚ από τον Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησε μια νέα συνεργασία  με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά (Ε.Φ), η οποία θεσμοθετήθηκε μέσω Μνημονίου Συνεργασίας. Μια από τις δράσεις του Μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η διενέργεια της έρευνας «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο σειρές ερευνών (2013 και 2017) και οποιαδήποτε στοιχεία προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για σκοπούς αναδιαμόρφωσης πολιτικών έτσι που αυτές να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πεδίου του.

Η διεξαγωγή της έρευνας, έγινε με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα (ανώνυμα) των στρατιωτών αλλά και με προσοχή έτσι ώστε να μην πληγεί η ακεραιότητα του έργου της Εθνικής Φρουράς.

 

5.Έρευνα Κοινωνικού Κόστους

Η έρευνα διενεργήθηκε το 2007 από το ΑΣΚ. Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση του κόστους που επιβάλει στην κοινωνία η ύπαρξη του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκεκριμένα το κόστος πρόληψης, θεραπείας, οι δαπάνες επιβολήε του νόμου, η απώλεια εισοδήματος και η μείωση της παραγωγικότητας. Για πρόσβαση στην έρευνα ακολουθήστε το σύνδεσμο: Έρευνα Κοινωνικού ΚόστουςΗ δεύτερη σειρά της έρευνας αναμένεται να επαναλήφθει απο το ΑΣΚ  εντός του 2017.