ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΚΤΕΠΝ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, ιδρύθηκε το 2003 με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. Βρίσκεται υπό την διοικητική εποπτεία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΑΣΚ και είναι μέλος του Reitox, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το ΕΚΤΕΠΝ είναι ο επίσημος φορέας του κράτους υπεύθυνος για την καταγραφή της κατάστασης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο.

Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ είναι οι πέντε κύριοι επιδημιολογικοί δείκτες, καθώς και τέσσερις έμμεσοι δείκτες που έχει θέσει ως προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινόμενου των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την προαγωγή και ενίσχυση της έρευνας για το συνεχή εμπλουτισμό των επιστημονικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου  αναλαμβάνει  διάφορες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή και προώθηση μελετών που θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Η Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου 2012, παρουσιάζει τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στη Κύπρο. Τα στοιχεία που αφορούν στην προβληματική χρήση (μολυσματικές ασθένειες, θάνατοι, αιτήματα για θεραπεία, κλπ), καθώς και τα αποτελέσματα της Παγκύπριας Έρευνας Γενικού Πληθυσμού, επιβεβαιώνουν τις τάσεις που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Η περιγραφή του φαινομένου που παρουσιάζεται μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων του ΕΚΤΕΠΝ, μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ΑΣΚ, για να προσαρμόσει τα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και για έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του πολιτικού τομέα (βουλευτές, πολιτικοί).

Για τα πρόσφατα στοιχεία της κατάστασης των παράνομων ουσιών στην Κύπρο και την Ευρώπη  ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Για την  Ετήσια Έκθεση της Κύπρου για τα Ναρκωτικά 2017, έκδοση του EMCDDA, στην οποία παρουσιάζεται επισκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών,  ακολουθήστε το σύνδεσμο και στην ελληνική γλώσσα εδώ.

 

 

Διάθεση αναπεξέργαστων στοιχείων και δεδομένων ερευνών 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ανακοινώνει ότι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διαθέτει προς αυτά, ανεπεξέργαστα στοιχεία και δεδομένα ερευνών του, με στόχο την αξιοποίηση τους για ερευνητικούς σκοπούς που θα έχουν προστιθέμενη αξία στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Επισημαίνεται ότι τα άτομα που επιθυμούν να κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση από την επιτροπή ηθικής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή την Επιτροπή Βιοηθικής. Σημειώνεται ότι τα ανεπεξέργαστα στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΣΚ και επιτρέπεται η δημόσια χρήση και δημοσίευση τους μόνο με αναφορά της πηγής. Η χρήση των ανεπεξέργαστων στοιχείων θα πρέπει να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση μ ετον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001. Για το συμφωνητικό πατήστε εδώ.