ΕΚΤΕΠΝ

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), βρίσκεται, η συλλογή, ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων για: α) την επικράτηση της χρήσης παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό και μαθητικό πληθυσμό, β) την έκταση της προβληματικής χρήσης, γ) τη θεραπεία, δ) τις μολυσματικές ασθένειες και τους ε) θανάτους που σχετίζονται με τη χρήση παράνομων ουσιών.

Το ΕΚΤΕΠΝ λειτουργεί υπό την καθοδήγηση Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην ανάπτυξη των δράσεών του και εποπτεύει τη διεκπεραίωση των εργασιών του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΚΤΕΠΝ και τους δείκτες που παρακολουθεί, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Τι είναι το ΕΚΤΕΠΝ
Τι κάνει το ΕΚΤΕΠΝ
Επιστημονική Επιτροπή του ΕΚΤΕΠΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΚΤΕΠΝ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, ιδρύθηκε το 2003 με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. Βρίσκεται υπό την διοικητική εποπτεία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΑΣΚ και είναι μέλος του Reitox, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το ΕΚΤΕΠΝ είναι ο επίσημος φορέας του κράτους υπεύθυνος για την καταγραφή της κατάστασης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο.

Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ είναι οι πέντε κύριοι επιδημιολογικοί δείκτες, καθώς και τέσσερις έμμεσοι δείκτες που έχει θέσει ως προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Οι δείκτες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση έγκυρης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης εικόνας του φαινόμενου των εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας.

Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τον κάθε δείκτη, προϋποθέτει την προαγωγή και ενίσχυση της έρευνας για το συνεχή εμπλουτισμό των επιστημονικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου  αναλαμβάνει  διάφορες πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή και προώθηση μελετών που θα βοηθήσουν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Η Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου 2012, παρουσιάζει τα σημαντικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση των εξαρτησιογόνων ουσιών στη Κύπρο. Τα στοιχεία που αφορούν στην προβληματική χρήση (μολυσματικές ασθένειες, θάνατοι, αιτήματα για θεραπεία, κλπ), καθώς και τα αποτελέσματα της Παγκύπριας Έρευνας Γενικού Πληθυσμού, επιβεβαιώνουν τις τάσεις που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Η περιγραφή του φαινομένου που παρουσιάζεται μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων του ΕΚΤΕΠΝ, μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ΑΣΚ, για να προσαρμόσει τα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και για έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του πολιτικού τομέα (βουλευτές, πολιτικοί).

Για τα πρόσφατα στοιχεία της κατάστασης των παράνομων ουσιών στην Κύπρο και την Ευρώπη  ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

Για την  Ετήσια Έκθεση της Κύπρου για τα Ναρκωτικά 2017, έκδοση του EMCDDA, στην οποία παρουσιάζεται επισκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών,  ακολουθήστε το σύνδεσμο και στην ελληνική γλώσσα εδώ.

 

 

Διάθεση αναπεξέργαστων στοιχείων και δεδομένων ερευνών 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ανακοινώνει ότι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του με τα Ανώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διαθέτει προς αυτά, ανεπεξέργαστα στοιχεία και δεδομένα ερευνών του, με στόχο την αξιοποίηση τους για ερευνητικούς σκοπούς που θα έχουν προστιθέμενη αξία στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Επισημαίνεται ότι τα άτομα που επιθυμούν να κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση από την επιτροπή ηθικής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή την Επιτροπή Βιοηθικής. Σημειώνεται ότι τα ανεπεξέργαστα στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΣΚ και επιτρέπεται η δημόσια χρήση και δημοσίευση τους μόνο με αναφορά της πηγής. Η χρήση των ανεπεξέργαστων στοιχείων θα πρέπει να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση μ ετον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001. Για το συμφωνητικό πατήστε εδώ.

 

Η εικόνα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο και στην Ευρώπη (με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία)
Έρευνα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) – 2011
Έρευνα «Επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της ευπαθούς ομάδας των Ελληνοπόντιων του Δήμου Πάφου, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη προτάσεων για εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης και Παρέμβασης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών»(2010)
Έρευνα γενικού πληθυσμού (2009)
Έρευνα συλληφθέντων για παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες (2008)
Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών και μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας Γ ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) που αιτούνται θεραπείας
Έρευνα με θέμα Ρέιβ Πάρτι, Ρέιβερ και Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών (2007)
Έρευνα με θέμα τους χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας.
Τάσεις ανα ουσία
Το Κοινωνικό κόστος των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο:

Επίσημα στατιστικά στοχιεία

Επίσημα στατιστικά στοιχεία παράγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) σε ετήσια βάση. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τη νομοθεσία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ετήσια Έκθεση για την επικράτηση της τοξικομανίας στην Κύπρο 2011

Τάσεις σε ότι αφορά στην αίτηση θεραπείας 2004-2011

Η συνοπτική περιγραφή των τάσεων είναι διαθέσιμη υπό μορφή παρουσιάσεων που έγιναν στο πλαίσιο ετησίων συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ή του εθνικού δικτύου συνεργατών και παρουσιάζει τις διαχρονικές τάσεις αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που αιτούνται θεραπείας λόγω χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τα πρότυπα χρήσης. Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ (hyperlink) ενώ αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να δείτε εδώ στην αγγλική. 

Ευρωπαϊκό Κέντρο και Επιδημιολογικοί Δείκτες Παρακολούθησης

 

 

Η κατανόηση της φύσης και της έκτασης του προβλήματος των    παράνομων ουσιών εξάρτησης είναι βασική προϋπόθεση για την  αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και για την ανάληψη δράσεων.  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και  Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ),  έχει θέσει ως προτεραιότητα την παρακολούθηση κύριων επιδημιολογικών και άλλων δεικτών που προσφέρουν στα κράτη μέλη  «μια κοινή βάση» για να ερμηνεύουν το φαινόμενο των ναρκωτικών. Στην Κύπρο, τον εθνικό φορέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου αποτελεί το ΑΣΚ μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης και συγκεκριμένα, το ΕΚΤΕΠΝ.

Το ΕΚΠΝΤ ιδρύθηκε το 1993, έχει έδρα στη Λισσαβόνα και αποτελεί έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να παρέχει στην Ε.Ε και στα κράτη μέλη της, μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, καθώς και μια αξιόπιστη τεκμηρίωση επι του θέματος αυτού. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα στοιχεία για τη σύνταξη νομοθεσίας και τη δημιουργία στρατηγικών για τα ναρκωτικά, ενώ επίσης βοηθά τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα να στοχεύσουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς έρυνας.

Ευρωπαϊκά στοιχεία και δεδομένα, για το 2016 είναι διαθέσιμα στο Statistical Bulletin του ΕΚΠΝΤ.

Έρευνες ΑΣΚ

ΕΡΕΥΝΕΣ
2. Έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες παρεμβάσεις στην ΕΕ για τις γυναίκες χρήστες ναρκωτικών (2012)
Έρευνα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) – 2011
Έρευνα «Επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της ευπαθούς ομάδας των Ελληνοπόντιων του Δήμου Πάφου, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη προτάσεων για εφαρμογή Προγραμμάτων Πρόληψης και Παρέμβασης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών»(2010)
Έρευνα γενικού πληθυσμού (2009)
Έρευνα συλληφθέντων για παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες (2008)
Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών και μοριακή επιδημιολογία Ηπατίτιδας Γ ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) που αιτούνται θεραπείας
Έρευνα με θέμα Ρέιβ Πάρτι, Ρέιβερ και Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών (2007)
Έρευνα με θέμα τους χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας.
Τάσεις ανα ουσία
Το Κοινωνικό κόστος των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο: