Δελτίο Τύπου ΑΣΚ

 Με το μηνιαίο Ενημερωτικό του Δελτίο, το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) συνεχίζει την ενημέρωση των συνεργατών του και της κοινωνίας ευρύτερα για θέματα που άπτονται του ρόλου του ως του ανώτατου φορέα της χώρας μας σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης.

 

 

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιουνίου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιουλίου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Αυγούστου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Οκτωβρίου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Δεκεμβρίου 2013   

 Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιανουαρίου 2014

 Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Φεβρουρίου 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Μαρτίου 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Απριλίου 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Μαϊου 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιούλιος 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Σεπτέμβριος 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Οκτώβριος 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Νοέμβριος 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Δεκέμβριος 2014

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιανουάριος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Φεβρουάριος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Μάρτιος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Απρίλιος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Μάιος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιούνιος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιούλιος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Αύγουστος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Οκτώβριος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Νοέμβριος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Δεκέμβριος 2015

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιανουάριος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Φεβρουάριος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Μάρτιος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Απρίλιος και Μάιος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιούνιος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιούλιος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Σεπτέμβριος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Οκτώβριος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Νοέμβριος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Δεκέμβριος 2016

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Ιανουάριος 2017

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Φεβρουάριος 2017

Δελτίο Τύπου ΑΣΚ Μάρτιος 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2017