Στοιχεία Επικοινωνίας ΑΣΚ

Cyfield Tower,
Λεωφόρος Λεμεσού 130, City Home 81,
4ος Όροφος,
2015 Στρόβολος,
Λευκωσία

Τηλ.: 22442960/72
Φαξ: 22305190

Hλεκτρ. ταχυδρομείο -Τμήμα Πολιτικής : info@ask.org.cy
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο-Τμήμα Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης: info@ektepn.org.cy

Αν. Εκτελεστική Γραμματέας
Ιωάννα Γιασεμή – (22442970)
ioanna@ask.org.cy

Λογιστήριο
Νεόφυτος Νεοφύτου - (22442974)
neophytos@ask.org.cy

Boηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Έλενα Αντρέου- (22442972)
elena.a@ektepn.org.cy

Έλενα Ανδρέου- (22442960)
elena.andreou@ask.org.cy

Κλητήρας
Γιώργος Γεωργίου

 

Τμήμα Πολιτικής
Τμήμα Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης