Αλκοόλ

Στην Κύπρο, επιτελείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) µια οργανωμένη προσπάθεια για διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών και την εις βάθος επεξεργασία τους, µε σκοπό τη διαμόρφωση µιας περιεκτικής εικόνας για την κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Κύπρο. Από το 2012 έχει παράλληλα ξεκινήσει μια συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης και κατάχρησης του αλκοόλ. Η πρώτη έκθεση για το αλκοόλ είναι διαθέσιμη εδώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

- Παρουσίαση και σχετική μελέτη με τίτλο  «Eyes on Ages» που είχε  ως  στόχο την ανασκόπηση των πολιτικών ορίου ηλικίας που αφορούν στην πώληση αλκοόλ που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένου της Ελβετίας και της Νορβηγίας

-Παρουσίαση για την ασφαλή νυχτερινή διασκέδαση στο πλαίσιο φεστιβάλ και για πρόσβαση σε κατευθυντήριες γραμμές αγγλικά και συμβουλές για πρακτικές μείωσης της βλάβης ελληνικά.