22.05.2017, 11:04

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚ

Δήλωση Ενδιαφέροντος μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22 442974 (κος Νεόφυτος Νεοφύτου) σε ώρες εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Ακολουθήστε επίσης το σύνδεσμο για περισσότερα στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ