01.11.2017, 09:37

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΥΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚ

Διοργάνωση Ημερίδας με  θέμα την «Ενσωμάτωση της υγείας και των κοινωνικών προσεγγίσεων στις στρατηγικές για τα ναρκωτικά» η οποία διοργανώνεται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το ΑΣΚ  στις 15 Νοεμβρίου 2017, ώρα 08.30-13.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC).

Αναλυτικό πρόγραμμα