11.10.2017, 11:50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ www.prosfero.com.cy

Η Πλατφόρμα www.prosfero.com.cy  έχει ήδη αρχίσει τη λειτουργία της επίσημα. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),  προγραμματίζεται η διενέργεια νέων εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά το τρέχον έτος. Η συμμετοχή στην πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν σε όσες ΜΚΟ επιθυμούν να ενταχθούν.

 Όσες ΜΚΟ ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πλατφόρμα, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και την αποστείλουν είτε με τηλεομοιότυπο στο 22400181, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση volunteerism@presidency.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν σε εύθετο χρόνο για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των σεμιναρίων.