28.07.2017, 09:54

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου έχει δημοσιεύσει την Ετήσια του έκθεση για το έτος 2016, στην οποία παρουσιάζονται μεταξύ άλλων στόχοι, προτεραιότητες και επιτεύγματα του κάθε τομέα που παρακολουθεί. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο.