08.09.2017, 11:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚ: Υποβολή προτάσεων για ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, δέχεται προτάσεις με στόχο την ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση. Το διαθέσιμο ποσό είναι 50.000 ευρώ. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2017 και η εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 27η Οκτωβρίου 2017 στις 12.00.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης  που κατέθεσαν. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο.