11.08.2017, 09:09

Ετήσια Έκθεση της Κύπρου για τα Ναρκωτικά 2017, έκδοση EMCDDA

Η έκθεση αυτή, παρουσιάζει μια επισκόπηση του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, η οποία καλύπτει θέματα όπως η προσφορά και η χρήση, τα προβλήματα δημόσιας υγείας, η πολιτική για τα ναρκωτικά και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Για πρόσβαση στην έκθεση ακολουθήστε το σύνδεσμο.