28.07.2017, 09:40

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΟ EMCDDA, ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Το Ευρωπαικό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις γιατην πλήρωση μίας κενής θέσης επιστημονικού αναλυτή στον τομέα της χρήσης ουσιών, με μονοετή συμβόλαιο. Για περισσότερε πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο.