30.05.2017, 03:35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου δέχεται προτάσεις με στόχο την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά και τις οικογένειές τους, στην επαρχία Λευκωσίας. Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2017 και η εφαρμογή του δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 14 Ιουλίου, 2017 και ώρα 12:00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή πρότασης, μπορείτε να βρείτε εδώ.