08.11.2017, 11:50

Παρουσίαση EMCDDA στην Οριζόντια Ομάδα για τα ναρκωτικά για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Στην πρόσφατη συνάντηση της HDG (11-12 Οκτωβρίου 2017) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) παρουσίασε τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες οι οποίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ουσιοεξάρτησης (ECDD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Συγκεκριμένα πρόκειται για τις πιο κάτω ουσίες, οι οποίες εάν αξιολογηθούν ως επικίνδυνες θα τεθούν υπό διεθνή έλεγχο:

Ocfentanil, Furanyl fentanyl (Fu-F), Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl), Carfentanil , 4 -Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF), Tetrahydrofuranylfentany l (THF-F), 4-Fluoroamphetamine (4- FA), AB-PINACA ,AB-CHMINACA, 5F-PB-22, UR-144 12. 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB). Etizolam, Pregabalin, Tramadol, Cannabidiol.

Η παρουσίαση του EMCDDA περιέχει πληροφορίες για την κατηγορία της κάθε ουσίας, σε ποιές χώρες της ΕΕ έχει εντοπισθεί, πόσους θανάτους έχει προκαλέσει, καθώς και σε ποιές χώρες είναι ήδη ελεγχόμενη η συγκεκριμένη ουσία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στο σύνδεσμο εδώ.